Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
09/05 kl 00 - 247 - 247
09/05 kl 01 - 224 - 224
09/05 kl 02 - 177 - 178
09/05 kl 03 - 122 - 124
09/05 kl 04 - 69 - 70
09/05 kl 05 - 36 - 36
09/05 kl 06 - 28 - 28
09/05 kl 07 - 45 - 46
09/05 kl 08 - 86 - 87
09/05 kl 09 - 144 - 145
09/05 kl 10 - 205 - 205
09/05 kl 11 - 251 - 252
09/05 kl 12 - 266 - 267
09/05 kl 13 - 248 - 249
09/05 kl 14 - 206 - 207
09/05 kl 15 - 150 - 151
09/05 kl 16 - 92 - 96
09/05 kl 17 - 49 - 51
09/05 kl 18 - 27 - 27
09/05 kl 19 - 32 - 34
09/05 kl 20 - 60 - 59
09/05 kl 21 - 108 - 105
09/05 kl 22 - 163 - 163
09/05 kl 23 - 216 - 215

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 241 248 245 266 243
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 242 248 245 267 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm