Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 -9 -1 -5 -
09/05 kl 01 -8 2 -3 -
09/05 kl 02 -7 3 -3 -
09/05 kl 03 -7 5 -1 -
09/05 kl 04 -5 5 1 -
09/05 kl 05 -2 9 4 -
09/05 kl 06 -3 8 6 -
09/05 kl 07 -1 10 7 -
09/05 kl 08 -1 11 9 -
09/05 kl 09 -2 12 11 -
09/05 kl 10 -1 10 12 -
09/05 kl 11 -1 12 12 -
09/05 kl 12 -1 12 10 -
09/05 kl 13 -2 12 7 -
09/05 kl 14 -1 12 6 -
09/05 kl 15 -4 8 4 -
09/05 kl 16 -2 7 1 -
09/05 kl 17 -4 6 1 -
09/05 kl 18 -8 6 -2 -
09/05 kl 19 -8 6 -4 -
09/05 kl 20 -9 5 -5 -
09/05 kl 21 -10 3 -5 -
09/05 kl 22 -10 3 -8 -
09/05 kl 23 -13 1 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 2 -1 12 3
Laveste værets virkning -1 -13 -17 -13 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm