Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 250 -7 243 -
10/05 kl 01 246 -12 234 -
10/05 kl 02 214 -10 204 -
10/05 kl 03 164 -11 153 -
10/05 kl 04 107 -12 95 -
10/05 kl 05 59 -11 48 -
10/05 kl 06 31 -12 19 -
10/05 kl 07 28 -10 18 -
10/05 kl 08 49 -11 38 -
10/05 kl 09 90 -11 79 -
10/05 kl 10 145 -10 135 -
10/05 kl 11 200 -9 191 -
10/05 kl 12 238 -10 228 -
10/05 kl 13 246 -8 238 -
10/05 kl 14 225 -6 219 -
10/05 kl 15 184 -8 176 -
10/05 kl 16 133 -6 127 -
10/05 kl 17 85 -5 80 -
10/05 kl 18 53 -7 46 -
10/05 kl 19 43 -5 38 -
10/05 kl 20 55 -4 51 -
10/05 kl 21 87 -3 84 -
10/05 kl 22 135 -3 132 -
10/05 kl 23 188 -4 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 248 245 266 243
Laveste vannstand 24 8 9 27 18
Avvik gult nivå -79 -72 -75 -54 -77
Avvik orange nivå -96 -89 -92 -71 -94
Avvik rødt nivå -107 -100 -103 -82 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm