Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 197 -5 192 -
03/06 kl 01 157 -6 151 -
03/06 kl 02 113 -7 106 -
03/06 kl 03 74 -7 67 -
03/06 kl 04 51 -6 45 -
03/06 kl 05 49 -5 44 -
03/06 kl 06 69 -5 64 -
03/06 kl 07 106 -4 102 -
03/06 kl 08 152 -3 149 -
03/06 kl 09 197 -4 193 -
03/06 kl 10 225 -2 223 -
03/06 kl 11 228 -4 224 -
03/06 kl 12 207 -4 203 -
03/06 kl 13 168 -4 164 -
03/06 kl 14 121 -6 115 -
03/06 kl 15 78 -5 73 -
03/06 kl 16 49 -5 44 -
03/06 kl 17 41 -7 34 -
03/06 kl 18 55 -6 49 -
03/06 kl 19 88 -7 81 -
03/06 kl 20 135 -8 127 -
03/06 kl 21 185 -9 176 -
03/06 kl 22 223 -8 215 -
03/06 kl 23 237 -9 228 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 198 203 220 228
Laveste vannstand 70 57 44 39 34
Avvik gult nivå -119 -122 -117 -100 -92
Avvik orange nivå -136 -139 -134 -117 -109
Avvik rødt nivå -147 -150 -145 -128 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm