Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/05 kl 00 237 250 243 -
10/05 kl 01 231 244 234 -
10/05 kl 02 201 213 204 -
10/05 kl 03 151 162 153 -
10/05 kl 04 91 104 95 -
10/05 kl 05 45 55 48 -
10/05 kl 06 16 27 19 -
10/05 kl 07 14 23 18 -
10/05 kl 08 36 44 38 -
10/05 kl 09 77 86 79 -
10/05 kl 10 135 142 135 -
10/05 kl 11 189 198 191 -
10/05 kl 12 227 236 228 -
10/05 kl 13 235 245 238 -
10/05 kl 14 216 225 219 -
10/05 kl 15 174 184 176 -
10/05 kl 16 124 134 127 -
10/05 kl 17 77 87 80 -
10/05 kl 18 43 54 46 -
10/05 kl 19 33 44 38 -
10/05 kl 20 47 58 51 -
10/05 kl 21 78 89 84 -
10/05 kl 22 126 137 132 -
10/05 kl 23 180 191 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 242 248 247 268 250
Laveste vannstand 22 6 6 19 14
Avvik gult nivå -78 -72 -73 -52 -70
Avvik orange nivå -95 -89 -90 -69 -87
Avvik rødt nivå -106 -100 -101 -80 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm