Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
10/05 kl 00 0% 0% 0% 250
10/05 kl 01 0% 0% 0% 244
10/05 kl 02 0% 0% 0% 213
10/05 kl 03 0% 0% 0% 162
10/05 kl 04 0% 0% 0% 104
10/05 kl 05 0% 0% 0% 55
10/05 kl 06 0% 0% 0% 27
10/05 kl 07 0% 0% 0% 23
10/05 kl 08 0% 0% 0% 44
10/05 kl 09 0% 0% 0% 86
10/05 kl 10 0% 0% 0% 142
10/05 kl 11 0% 0% 0% 198
10/05 kl 12 0% 0% 0% 236
10/05 kl 13 0% 0% 0% 245
10/05 kl 14 0% 0% 0% 225
10/05 kl 15 0% 0% 0% 184
10/05 kl 16 0% 0% 0% 134
10/05 kl 17 0% 0% 0% 87
10/05 kl 18 0% 0% 0% 54
10/05 kl 19 0% 0% 0% 44
10/05 kl 20 0% 0% 0% 58
10/05 kl 21 0% 0% 0% 89
10/05 kl 22 0% 0% 0% 137
10/05 kl 23 0% 0% 0% 191

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm