Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
10/05 kl 00 - 243 - 242
10/05 kl 01 - 234 - 235
10/05 kl 02 - 204 - 203
10/05 kl 03 - 153 - 153
10/05 kl 04 - 95 - 95
10/05 kl 05 - 48 - 47
10/05 kl 06 - 19 - 19
10/05 kl 07 - 18 - 17
10/05 kl 08 - 38 - 38
10/05 kl 09 - 79 - 77
10/05 kl 10 - 135 - 134
10/05 kl 11 - 191 - 189
10/05 kl 12 - 228 - 227
10/05 kl 13 - 238 - 236
10/05 kl 14 - 219 - 216
10/05 kl 15 - 176 - 174
10/05 kl 16 - 127 - 124
10/05 kl 17 - 80 - 76
10/05 kl 18 - 46 - 45
10/05 kl 19 - 38 - 35
10/05 kl 20 - 51 - 47
10/05 kl 21 - 84 - 80
10/05 kl 22 - 132 - 128
10/05 kl 23 - 184 - 180

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 241 248 245 266 243
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 242 248 245 267 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm