Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/05 kl 00 -13 0 -7 -
10/05 kl 01 -15 -2 -12 -
10/05 kl 02 -13 -1 -10 -
10/05 kl 03 -13 -2 -11 -
10/05 kl 04 -16 -3 -12 -
10/05 kl 05 -14 -4 -11 -
10/05 kl 06 -15 -4 -12 -
10/05 kl 07 -14 -5 -10 -
10/05 kl 08 -13 -5 -11 -
10/05 kl 09 -13 -4 -11 -
10/05 kl 10 -10 -3 -10 -
10/05 kl 11 -11 -2 -9 -
10/05 kl 12 -11 -2 -10 -
10/05 kl 13 -11 -1 -8 -
10/05 kl 14 -9 0 -6 -
10/05 kl 15 -10 0 -8 -
10/05 kl 16 -9 1 -6 -
10/05 kl 17 -8 2 -5 -
10/05 kl 18 -10 1 -7 -
10/05 kl 19 -10 1 -5 -
10/05 kl 20 -8 3 -4 -
10/05 kl 21 -9 2 -3 -
10/05 kl 22 -9 2 -3 -
10/05 kl 23 -8 3 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 2 -1 12 3
Laveste værets virkning -1 -13 -17 -13 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm