Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 31 -17 14 -
09/05 kl 01 88 -15 73 -
09/05 kl 02 115 -16 99 -
09/05 kl 03 112 -13 99 -
09/05 kl 04 81 -13 68 -
09/05 kl 05 28 -12 16 -
09/05 kl 06 -38 -13 -51 -
09/05 kl 07 -96 -11 -107 -
09/05 kl 08 -131 -11 -142 -
09/05 kl 09 -134 -9 -143 -
09/05 kl 10 -107 -9 -116 -
09/05 kl 11 -54 -6 -60 -
09/05 kl 12 13 -7 6 -
09/05 kl 13 72 -4 68 -
09/05 kl 14 107 -3 104 -
09/05 kl 15 111 -1 110 -
09/05 kl 16 87 -1 86 -
09/05 kl 17 40 1 41 -
09/05 kl 18 -22 1 -21 -
09/05 kl 19 -85 2 -83 -
09/05 kl 20 -129 1 -128 -
09/05 kl 21 -144 1 -143 -
09/05 kl 22 -127 2 -125 -
09/05 kl 23 -81 3 -78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 78 90 94 110 118
Laveste vannstand -171 -180 -172 -143 -128
Avvik gult nivå -98 -86 -82 -66 -58
Avvik orange nivå -115 -103 -99 -83 -75
Avvik rødt nivå -125 -113 -109 -93 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm