Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 168 19 187 189
30/05 kl 14 135 15 150 154
30/05 kl 15 105 21 126 125
30/05 kl 16 86 15 101 108
30/05 kl 17 82 21 103 104
30/05 kl 18 96 18 114 117
30/05 kl 19 123 24 147 146
30/05 kl 20 158 21 179 182
30/05 kl 21 192 25 217 217
30/05 kl 22 215 23 238 240
30/05 kl 23 224 30 254 250

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 259 258 251 268
Laveste vannstand 101 100 67 54 56
Avvik gult nivå -92 -87 -88 -95 -78
Avvik orange nivå -109 -104 -105 -112 -95
Avvik rødt nivå -119 -114 -115 -122 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm