Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 267 -19 248 245
06/05 kl 14 236 -18 218 216
06/05 kl 15 185 -20 165 163
06/05 kl 16 123 -18 105 101
06/05 kl 17 66 -21 45 46
06/05 kl 18 29 -18 11 8
06/05 kl 19 21 -22 -1 2
06/05 kl 20 44 -18 26 25
06/05 kl 21 94 -23 71 72
06/05 kl 22 159 -19 140 136
06/05 kl 23 222 -21 201 200

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 248 260 264 280 288
Laveste vannstand -1 -10 -2 27 42
Avvik gult nivå -98 -86 -82 -66 -58
Avvik orange nivå -115 -103 -99 -83 -75
Avvik rødt nivå -125 -113 -109 -93 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm