Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 216 26 242 246
31/05 kl 01 193 28 221 226
31/05 kl 02 162 27 189 195
31/05 kl 03 131 29 160 162
31/05 kl 04 106 29 135 136
31/05 kl 05 97 26 123 126
31/05 kl 06 105 29 134 132
31/05 kl 07 128 27 155 155
31/05 kl 08 160 28 188 188
31/05 kl 09 194 29 223 221
31/05 kl 10 219 29 248 245
31/05 kl 11 229 30 259 -
31/05 kl 12 221 30 251 -
31/05 kl 13 197 31 228 -
31/05 kl 14 162 28 190 -
31/05 kl 15 124 31 155 -
31/05 kl 16 91 30 121 -
31/05 kl 17 73 29 102 -
31/05 kl 18 73 27 100 -
31/05 kl 19 94 26 120 -
31/05 kl 20 129 26 155 -
31/05 kl 21 170 25 195 -
31/05 kl 22 208 24 232 -
31/05 kl 23 231 25 256 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 259 258 251 268
Laveste vannstand 101 100 67 54 56
Avvik gult nivå -92 -87 -88 -95 -78
Avvik orange nivå -109 -104 -105 -112 -95
Avvik rødt nivå -119 -114 -115 -122 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm