Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 264 -21 243 241
07/05 kl 01 277 -21 256 252
07/05 kl 02 262 -22 240 236
07/05 kl 03 223 -21 202 197
07/05 kl 04 166 -21 145 140
07/05 kl 05 106 -23 83 80
07/05 kl 06 60 -25 35 36
07/05 kl 07 42 -22 20 18
07/05 kl 08 54 -26 28 31
07/05 kl 09 94 -22 72 68
07/05 kl 10 154 -27 127 127
07/05 kl 11 218 -23 195 190
07/05 kl 12 264 -26 238 236
07/05 kl 13 283 -23 260 253
07/05 kl 14 271 -25 246 -
07/05 kl 15 233 -24 209 -
07/05 kl 16 175 -24 151 -
07/05 kl 17 108 -26 82 -
07/05 kl 18 50 -25 25 -
07/05 kl 19 18 -28 -10 -
07/05 kl 20 18 -24 -6 -
07/05 kl 21 50 -27 23 -
07/05 kl 22 108 -27 81 -
07/05 kl 23 179 -27 152 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 248 260 264 280 288
Laveste vannstand -1 -10 -2 27 42
Avvik gult nivå -98 -86 -82 -66 -58
Avvik orange nivå -115 -103 -99 -83 -75
Avvik rødt nivå -125 -113 -109 -93 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm