Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 236 22 258 -
01/06 kl 01 222 23 245 -
01/06 kl 02 192 20 212 -
01/06 kl 03 154 20 174 -
01/06 kl 04 118 17 135 -
01/06 kl 05 92 16 108 -
01/06 kl 06 85 16 101 -
01/06 kl 07 99 15 114 -
01/06 kl 08 129 14 143 -
01/06 kl 09 168 13 181 -
01/06 kl 10 206 12 218 -
01/06 kl 11 232 11 243 -
01/06 kl 12 238 11 249 -
01/06 kl 13 224 11 235 -
01/06 kl 14 193 10 203 -
01/06 kl 15 152 9 161 -
01/06 kl 16 109 8 117 -
01/06 kl 17 75 7 82 -
01/06 kl 18 60 7 67 -
01/06 kl 19 68 5 73 -
01/06 kl 20 97 7 104 -
01/06 kl 21 140 5 145 -
01/06 kl 22 189 6 195 -
01/06 kl 23 228 4 232 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 259 258 251 268
Laveste vannstand 101 100 67 54 56
Avvik gult nivå -92 -87 -88 -95 -78
Avvik orange nivå -109 -104 -105 -112 -95
Avvik rødt nivå -119 -114 -115 -122 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm