Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 242 -26 216 -
08/05 kl 01 278 -25 253 -
08/05 kl 02 284 -25 259 -
08/05 kl 03 261 -24 237 -
08/05 kl 04 213 -25 188 -
08/05 kl 05 150 -23 127 -
08/05 kl 06 89 -25 64 -
08/05 kl 07 47 -23 24 -
08/05 kl 08 35 -25 10 -
08/05 kl 09 55 -22 33 -
08/05 kl 10 103 -24 79 -
08/05 kl 11 169 -22 147 -
08/05 kl 12 232 -23 209 -
08/05 kl 13 275 -21 254 -
08/05 kl 14 286 -22 264 -
08/05 kl 15 268 -20 248 -
08/05 kl 16 224 -20 204 -
08/05 kl 17 161 -20 141 -
08/05 kl 18 94 -20 74 -
08/05 kl 19 42 -19 23 -
08/05 kl 20 17 -19 -2 -
08/05 kl 21 26 -18 8 -
08/05 kl 22 66 -18 48 -
08/05 kl 23 130 -17 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 248 260 264 280 288
Laveste vannstand -1 -10 -2 27 42
Avvik gult nivå -98 -86 -82 -66 -58
Avvik orange nivå -115 -103 -99 -83 -75
Avvik rødt nivå -125 -113 -109 -93 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm