Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 247 4 251 -
02/06 kl 01 245 2 247 -
02/06 kl 02 223 4 227 -
02/06 kl 03 185 4 189 -
02/06 kl 04 140 4 144 -
02/06 kl 05 100 4 104 -
02/06 kl 06 77 2 79 -
02/06 kl 07 76 2 78 -
02/06 kl 08 97 2 99 -
02/06 kl 09 135 2 137 -
02/06 kl 10 181 3 184 -
02/06 kl 11 222 4 226 -
02/06 kl 12 244 3 247 -
02/06 kl 13 244 3 247 -
02/06 kl 14 223 2 225 -
02/06 kl 15 185 3 188 -
02/06 kl 16 137 2 139 -
02/06 kl 17 91 3 94 -
02/06 kl 18 59 3 62 -
02/06 kl 19 51 3 54 -
02/06 kl 20 67 4 71 -
02/06 kl 21 106 3 109 -
02/06 kl 22 158 5 163 -
02/06 kl 23 210 2 212 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 259 258 251 268
Laveste vannstand 101 100 67 54 56
Avvik gult nivå -92 -87 -88 -95 -78
Avvik orange nivå -109 -104 -105 -112 -95
Avvik rødt nivå -119 -114 -115 -122 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm