Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 201 -17 184 -
09/05 kl 01 258 -15 243 -
09/05 kl 02 285 -16 269 -
09/05 kl 03 282 -13 269 -
09/05 kl 04 251 -13 238 -
09/05 kl 05 198 -12 186 -
09/05 kl 06 132 -13 119 -
09/05 kl 07 74 -11 63 -
09/05 kl 08 39 -11 28 -
09/05 kl 09 36 -9 27 -
09/05 kl 10 63 -9 54 -
09/05 kl 11 116 -6 110 -
09/05 kl 12 183 -7 176 -
09/05 kl 13 242 -4 238 -
09/05 kl 14 277 -3 274 -
09/05 kl 15 281 -1 280 -
09/05 kl 16 257 -1 256 -
09/05 kl 17 210 1 211 -
09/05 kl 18 148 1 149 -
09/05 kl 19 85 2 87 -
09/05 kl 20 41 1 42 -
09/05 kl 21 26 1 27 -
09/05 kl 22 43 2 45 -
09/05 kl 23 89 3 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 248 260 264 280 288
Laveste vannstand -1 -10 -2 27 42
Avvik gult nivå -98 -86 -82 -66 -58
Avvik orange nivå -115 -103 -99 -83 -75
Avvik rødt nivå -125 -113 -109 -93 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm