Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 179 189 184 -
09/05 kl 01 238 248 243 -
09/05 kl 02 264 275 269 -
09/05 kl 03 263 274 269 -
09/05 kl 04 232 241 238 -
09/05 kl 05 181 190 186 -
09/05 kl 06 114 123 119 -
09/05 kl 07 59 67 63 -
09/05 kl 08 22 31 28 -
09/05 kl 09 22 31 27 -
09/05 kl 10 49 58 54 -
09/05 kl 11 105 113 110 -
09/05 kl 12 171 181 176 -
09/05 kl 13 233 243 238 -
09/05 kl 14 267 277 274 -
09/05 kl 15 271 282 280 -
09/05 kl 16 249 259 256 -
09/05 kl 17 202 214 211 -
09/05 kl 18 142 154 149 -
09/05 kl 19 78 92 87 -
09/05 kl 20 36 50 42 -
09/05 kl 21 20 34 27 -
09/05 kl 22 38 54 45 -
09/05 kl 23 84 99 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 248 261 268 282 298
Laveste vannstand -1 -10 -5 20 29
Avvik gult nivå -98 -85 -78 -64 -48
Avvik orange nivå -115 -102 -95 -81 -65
Avvik rødt nivå -125 -112 -105 -91 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm