Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
09/05 kl 00 - 184 - 184
09/05 kl 01 - 243 - 244
09/05 kl 02 - 269 - 270
09/05 kl 03 - 269 - 269
09/05 kl 04 - 238 - 238
09/05 kl 05 - 186 - 185
09/05 kl 06 - 119 - 120
09/05 kl 07 - 63 - 63
09/05 kl 08 - 28 - 29
09/05 kl 09 - 27 - 27
09/05 kl 10 - 54 - 54
09/05 kl 11 - 110 - 109
09/05 kl 12 - 176 - 176
09/05 kl 13 - 238 - 238
09/05 kl 14 - 274 - 273
09/05 kl 15 - 280 - 280
09/05 kl 16 - 256 - 255
09/05 kl 17 - 211 - 209
09/05 kl 18 - 149 - 148
09/05 kl 19 - 87 - 85
09/05 kl 20 - 42 - 41
09/05 kl 21 - 27 - 25
09/05 kl 22 - 45 - 43
09/05 kl 23 - 92 - 88

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 248 260 264 280 288
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 248 260 265 280 284
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm