Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/05 kl 00 -22 -12 -17 -
09/05 kl 01 -20 -10 -15 -
09/05 kl 02 -21 -10 -16 -
09/05 kl 03 -19 -8 -13 -
09/05 kl 04 -19 -10 -13 -
09/05 kl 05 -17 -8 -12 -
09/05 kl 06 -18 -9 -13 -
09/05 kl 07 -15 -7 -11 -
09/05 kl 08 -17 -8 -11 -
09/05 kl 09 -14 -5 -9 -
09/05 kl 10 -14 -5 -9 -
09/05 kl 11 -11 -3 -6 -
09/05 kl 12 -12 -2 -7 -
09/05 kl 13 -9 1 -4 -
09/05 kl 14 -10 0 -3 -
09/05 kl 15 -10 1 -1 -
09/05 kl 16 -8 2 -1 -
09/05 kl 17 -8 4 1 -
09/05 kl 18 -6 6 1 -
09/05 kl 19 -7 7 2 -
09/05 kl 20 -5 9 1 -
09/05 kl 21 -6 8 1 -
09/05 kl 22 -5 11 2 -
09/05 kl 23 -5 10 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -17 -20 -12 11 17
Laveste værets virkning -22 -28 -28 -22 -16
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm