Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 154 4 158 -
10/05 kl 01 220 4 224 -
10/05 kl 02 266 4 270 -
10/05 kl 03 284 4 288 -
10/05 kl 04 272 4 276 -
10/05 kl 05 236 5 241 -
10/05 kl 06 180 4 184 -
10/05 kl 07 117 4 121 -
10/05 kl 08 66 3 69 -
10/05 kl 09 40 4 44 -
10/05 kl 10 44 4 48 -
10/05 kl 11 76 5 81 -
10/05 kl 12 131 4 135 -
10/05 kl 13 194 4 198 -
10/05 kl 14 245 2 247 -
10/05 kl 15 270 3 273 -
10/05 kl 16 268 3 271 -
10/05 kl 17 242 2 244 -
10/05 kl 18 194 1 195 -
10/05 kl 19 136 1 137 -
10/05 kl 20 83 1 84 -
10/05 kl 21 49 0 49 -
10/05 kl 22 43 -1 42 -
10/05 kl 23 66 0 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 248 260 264 280 288
Laveste vannstand -1 -10 -2 27 42
Avvik gult nivå -98 -86 -82 -66 -58
Avvik orange nivå -115 -103 -99 -83 -75
Avvik rødt nivå -125 -113 -109 -93 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm