Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 247 4 251 -
03/06 kl 01 261 4 265 -
03/06 kl 02 250 8 258 -
03/06 kl 03 219 8 227 -
03/06 kl 04 172 9 181 -
03/06 kl 05 122 7 129 -
03/06 kl 06 82 9 91 -
03/06 kl 07 63 10 73 -
03/06 kl 08 70 10 80 -
03/06 kl 09 100 11 111 -
03/06 kl 10 146 14 160 -
03/06 kl 11 197 13 210 -
03/06 kl 12 237 14 251 -
03/06 kl 13 254 14 268 -
03/06 kl 14 247 13 260 -
03/06 kl 15 219 13 232 -
03/06 kl 16 173 13 186 -
03/06 kl 17 120 13 133 -
03/06 kl 18 74 12 86 -
03/06 kl 19 47 11 58 -
03/06 kl 20 46 10 56 -
03/06 kl 21 72 10 82 -
03/06 kl 22 120 10 130 -
03/06 kl 23 178 10 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 259 258 251 268
Laveste vannstand 101 100 67 54 56
Avvik gult nivå -92 -87 -88 -95 -78
Avvik orange nivå -109 -104 -105 -112 -95
Avvik rødt nivå -119 -114 -115 -122 -105
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm