Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 61 -22 39 37
30/05 kl 14 63 -22 41 42
30/05 kl 15 61 -21 40 45
30/05 kl 16 56 -20 36 43
30/05 kl 17 49 -20 29 39
30/05 kl 18 43 -19 24 34
30/05 kl 19 39 -18 21 30
30/05 kl 20 38 -16 22 29
30/05 kl 21 41 -15 26 29
30/05 kl 22 46 -15 31 32
30/05 kl 23 52 -16 36 35

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 41 51 45 47 45
Laveste vannstand 21 17 18 16 20
Avvik gult nivå -109 -99 -105 -103 -105
Avvik orange nivå -132 -122 -128 -126 -128
Avvik rødt nivå -143 -133 -139 -137 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm