Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 45 10 55 49
06/05 kl 14 51 10 61 54
06/05 kl 15 56 11 67 59
06/05 kl 16 57 10 67 61
06/05 kl 17 53 7 60 58
06/05 kl 18 45 6 51 54
06/05 kl 19 38 6 44 48
06/05 kl 20 32 6 38 41
06/05 kl 21 29 7 36 39
06/05 kl 22 31 6 37 40
06/05 kl 23 37 6 43 45

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 63 55 67 63
Laveste vannstand 36 24 24 39 39
Avvik gult nivå -83 -87 -95 -83 -87
Avvik orange nivå -106 -110 -118 -106 -110
Avvik rødt nivå -117 -121 -129 -117 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm