Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 58 -17 41 39
31/05 kl 01 63 -17 46 44
31/05 kl 02 65 -16 49 50
31/05 kl 03 63 -14 49 52
31/05 kl 04 58 -14 44 50
31/05 kl 05 51 -14 37 45
31/05 kl 06 45 -15 30 38
31/05 kl 07 39 -16 23 30
31/05 kl 08 36 -17 19 25
31/05 kl 09 35 -18 17 23
31/05 kl 10 38 -18 20 26
31/05 kl 11 43 -18 25 -
31/05 kl 12 50 -17 33 -
31/05 kl 13 56 -16 40 -
31/05 kl 14 61 -13 48 -
31/05 kl 15 62 -11 51 -
31/05 kl 16 59 -10 49 -
31/05 kl 17 53 -11 42 -
31/05 kl 18 47 -13 34 -
31/05 kl 19 41 -13 28 -
31/05 kl 20 38 -13 25 -
31/05 kl 21 39 -14 25 -
31/05 kl 22 42 -14 28 -
31/05 kl 23 47 -16 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 41 51 45 47 45
Laveste vannstand 21 17 18 16 20
Avvik gult nivå -109 -99 -105 -103 -105
Avvik orange nivå -132 -122 -128 -126 -128
Avvik rødt nivå -143 -133 -139 -137 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm