Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 53 -17 36 -
01/06 kl 01 59 -19 40 -
01/06 kl 02 63 -19 44 -
01/06 kl 03 64 -21 43 -
01/06 kl 04 61 -22 39 -
01/06 kl 05 56 -22 34 -
01/06 kl 06 50 -22 28 -
01/06 kl 07 44 -21 23 -
01/06 kl 08 39 -20 19 -
01/06 kl 09 37 -19 18 -
01/06 kl 10 38 -18 20 -
01/06 kl 11 41 -18 23 -
01/06 kl 12 46 -18 28 -
01/06 kl 13 52 -19 33 -
01/06 kl 14 57 -19 38 -
01/06 kl 15 61 -18 43 -
01/06 kl 16 61 -16 45 -
01/06 kl 17 57 -14 43 -
01/06 kl 18 51 -13 38 -
01/06 kl 19 45 -13 32 -
01/06 kl 20 41 -13 28 -
01/06 kl 21 39 -12 27 -
01/06 kl 22 40 -13 27 -
01/06 kl 23 44 -15 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 41 51 45 47 45
Laveste vannstand 21 17 18 16 20
Avvik gult nivå -109 -99 -105 -103 -105
Avvik orange nivå -132 -122 -128 -126 -128
Avvik rødt nivå -143 -133 -139 -137 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm