Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 49 -16 33 -
02/06 kl 01 54 -16 38 -
02/06 kl 02 59 -16 43 -
02/06 kl 03 63 -16 47 -
02/06 kl 04 63 -16 47 -
02/06 kl 05 59 -17 42 -
02/06 kl 06 54 -18 36 -
02/06 kl 07 49 -19 30 -
02/06 kl 08 43 -20 23 -
02/06 kl 09 39 -22 17 -
02/06 kl 10 39 -23 16 -
02/06 kl 11 41 -23 18 -
02/06 kl 12 44 -23 21 -
02/06 kl 13 48 -24 24 -
02/06 kl 14 53 -23 30 -
02/06 kl 15 58 -22 36 -
02/06 kl 16 61 -22 39 -
02/06 kl 17 59 -21 38 -
02/06 kl 18 55 -21 34 -
02/06 kl 19 49 -22 27 -
02/06 kl 20 44 -22 22 -
02/06 kl 21 40 -22 18 -
02/06 kl 22 40 -22 18 -
02/06 kl 23 43 -21 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 41 51 45 47 45
Laveste vannstand 21 17 18 16 20
Avvik gult nivå -109 -99 -105 -103 -105
Avvik orange nivå -132 -122 -128 -126 -128
Avvik rødt nivå -143 -133 -139 -137 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm