Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 38 1 39 -
09/05 kl 01 44 1 45 -
09/05 kl 02 47 2 49 -
09/05 kl 03 51 3 54 -
09/05 kl 04 57 5 62 -
09/05 kl 05 61 6 67 -
09/05 kl 06 60 6 66 -
09/05 kl 07 55 6 61 -
09/05 kl 08 49 6 55 -
09/05 kl 09 43 6 49 -
09/05 kl 10 37 6 43 -
09/05 kl 11 34 7 41 -
09/05 kl 12 36 7 43 -
09/05 kl 13 42 8 50 -
09/05 kl 14 45 8 53 -
09/05 kl 15 47 9 56 -
09/05 kl 16 51 9 60 -
09/05 kl 17 56 8 64 -
09/05 kl 18 57 7 64 -
09/05 kl 19 54 8 62 -
09/05 kl 20 49 8 57 -
09/05 kl 21 43 7 50 -
09/05 kl 22 38 8 46 -
09/05 kl 23 34 8 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 67 63 55 67 63
Laveste vannstand 36 24 24 39 39
Avvik gult nivå -83 -87 -95 -83 -87
Avvik orange nivå -106 -110 -118 -106 -110
Avvik rødt nivå -117 -121 -129 -117 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm