Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 47 -20 27 -
03/06 kl 01 51 -20 31 -
03/06 kl 02 55 -20 35 -
03/06 kl 03 59 -21 38 -
03/06 kl 04 62 -23 39 -
03/06 kl 05 61 -23 38 -
03/06 kl 06 57 -23 34 -
03/06 kl 07 52 -23 29 -
03/06 kl 08 47 -22 25 -
03/06 kl 09 42 -21 21 -
03/06 kl 10 40 -20 20 -
03/06 kl 11 41 -19 22 -
03/06 kl 12 44 -19 25 -
03/06 kl 13 47 -20 27 -
03/06 kl 14 50 -19 31 -
03/06 kl 15 55 -18 37 -
03/06 kl 16 59 -17 42 -
03/06 kl 17 60 -15 45 -
03/06 kl 18 57 -13 44 -
03/06 kl 19 52 -12 40 -
03/06 kl 20 47 -12 35 -
03/06 kl 21 43 -12 31 -
03/06 kl 22 40 -13 27 -
03/06 kl 23 41 -14 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 41 51 45 47 45
Laveste vannstand 21 17 18 16 20
Avvik gult nivå -109 -99 -105 -103 -105
Avvik orange nivå -132 -122 -128 -126 -128
Avvik rødt nivå -143 -133 -139 -137 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm