Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 197 13 210 213
30/05 kl 14 169 15 184 185
30/05 kl 15 135 17 152 153
30/05 kl 16 105 17 122 123
30/05 kl 17 85 16 101 103
30/05 kl 18 79 17 96 99
30/05 kl 19 91 18 109 112
30/05 kl 20 117 22 139 138
30/05 kl 21 151 20 171 172
30/05 kl 22 185 19 204 208
30/05 kl 23 210 23 233 235

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 253 245 260
Laveste vannstand 96 95 63 49 51
Avvik gult nivå -111 -94 -91 -99 -84
Avvik orange nivå -129 -112 -109 -117 -102
Avvik rødt nivå -139 -122 -119 -127 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm