Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 221 25 246 248
31/05 kl 01 215 26 241 244
31/05 kl 02 195 24 219 225
31/05 kl 03 165 24 189 196
31/05 kl 04 134 27 161 164
31/05 kl 05 109 27 136 138
31/05 kl 06 98 25 123 125
31/05 kl 07 103 25 128 131
31/05 kl 08 123 25 148 152
31/05 kl 09 154 27 181 181
31/05 kl 10 187 27 214 213
31/05 kl 11 212 24 236 -
31/05 kl 12 224 26 250 -
31/05 kl 13 218 28 246 -
31/05 kl 14 197 28 225 -
31/05 kl 15 163 26 189 -
31/05 kl 16 125 25 150 -
31/05 kl 17 92 27 119 -
31/05 kl 18 72 26 98 -
31/05 kl 19 71 24 95 -
31/05 kl 20 89 22 111 -
31/05 kl 21 122 22 144 -
31/05 kl 22 163 23 186 -
31/05 kl 23 200 22 222 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 253 245 260
Laveste vannstand 96 95 63 49 51
Avvik gult nivå -111 -94 -91 -99 -84
Avvik orange nivå -129 -112 -109 -117 -102
Avvik rødt nivå -139 -122 -119 -127 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm