Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 226 19 245 -
01/06 kl 01 234 19 253 -
01/06 kl 02 223 19 242 -
01/06 kl 03 195 18 213 -
01/06 kl 04 158 16 174 -
01/06 kl 05 122 13 135 -
01/06 kl 06 96 14 110 -
01/06 kl 07 87 14 101 -
01/06 kl 08 97 12 109 -
01/06 kl 09 124 10 134 -
01/06 kl 10 161 9 170 -
01/06 kl 11 197 10 207 -
01/06 kl 12 223 9 232 -
01/06 kl 13 232 7 239 -
01/06 kl 14 222 7 229 -
01/06 kl 15 193 7 200 -
01/06 kl 16 153 6 159 -
01/06 kl 17 110 5 115 -
01/06 kl 18 77 4 81 -
01/06 kl 19 59 4 63 -
01/06 kl 20 64 4 68 -
01/06 kl 21 91 3 94 -
01/06 kl 22 133 2 135 -
01/06 kl 23 180 2 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 253 245 260
Laveste vannstand 96 95 63 49 51
Avvik gult nivå -111 -94 -91 -99 -84
Avvik orange nivå -129 -112 -109 -117 -102
Avvik rødt nivå -139 -122 -119 -127 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm