Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 219 2 221 -
02/06 kl 01 242 0 242 -
02/06 kl 02 245 0 245 -
02/06 kl 03 225 2 227 -
02/06 kl 04 189 3 192 -
02/06 kl 05 145 2 147 -
02/06 kl 06 106 0 106 -
02/06 kl 07 81 -1 80 -
02/06 kl 08 76 0 76 -
02/06 kl 09 94 1 95 -
02/06 kl 10 130 1 131 -
02/06 kl 11 173 1 174 -
02/06 kl 12 211 2 213 -
02/06 kl 13 235 1 236 -
02/06 kl 14 240 1 241 -
02/06 kl 15 222 0 222 -
02/06 kl 16 186 0 186 -
02/06 kl 17 139 1 140 -
02/06 kl 18 94 1 95 -
02/06 kl 19 61 0 61 -
02/06 kl 20 50 -1 49 -
02/06 kl 21 63 1 64 -
02/06 kl 22 99 1 100 -
02/06 kl 23 150 1 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 253 245 260
Laveste vannstand 96 95 63 49 51
Avvik gult nivå -111 -94 -91 -99 -84
Avvik orange nivå -129 -112 -109 -117 -102
Avvik rødt nivå -139 -122 -119 -127 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm