Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 120 -20 100 -
09/05 kl 01 186 -19 167 -
09/05 kl 02 242 -18 224 -
09/05 kl 03 277 -17 260 -
09/05 kl 04 283 -16 267 -
09/05 kl 05 256 -15 241 -
09/05 kl 06 205 -15 190 -
09/05 kl 07 143 -15 128 -
09/05 kl 08 86 -14 72 -
09/05 kl 09 47 -13 34 -
09/05 kl 10 37 -11 26 -
09/05 kl 11 59 -11 48 -
09/05 kl 12 109 -10 99 -
09/05 kl 13 169 -9 160 -
09/05 kl 14 224 -7 217 -
09/05 kl 15 263 -6 257 -
09/05 kl 16 276 -5 271 -
09/05 kl 17 258 -4 254 -
09/05 kl 18 213 -2 211 -
09/05 kl 19 153 -2 151 -
09/05 kl 20 93 -2 91 -
09/05 kl 21 47 -3 44 -
09/05 kl 22 25 -2 23 -
09/05 kl 23 38 -1 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 249 254 258 271 280
Laveste vannstand 2 -12 -4 23 42
Avvik gult nivå -95 -90 -86 -73 -64
Avvik orange nivå -113 -108 -104 -91 -82
Avvik rødt nivå -123 -118 -114 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: -8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm