Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 200 0 200 -
03/06 kl 01 238 1 239 -
03/06 kl 02 257 3 260 -
03/06 kl 03 251 5 256 -
03/06 kl 04 222 5 227 -
03/06 kl 05 177 5 182 -
03/06 kl 06 129 4 133 -
03/06 kl 07 89 6 95 -
03/06 kl 08 67 6 73 -
03/06 kl 09 69 7 76 -
03/06 kl 10 95 8 103 -
03/06 kl 11 139 9 148 -
03/06 kl 12 186 10 196 -
03/06 kl 13 224 10 234 -
03/06 kl 14 245 10 255 -
03/06 kl 15 244 10 254 -
03/06 kl 16 219 10 229 -
03/06 kl 17 175 11 186 -
03/06 kl 18 124 10 134 -
03/06 kl 19 79 8 87 -
03/06 kl 20 49 7 56 -
03/06 kl 21 44 7 51 -
03/06 kl 22 67 7 74 -
03/06 kl 23 113 7 120 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 250 253 245 260
Laveste vannstand 96 95 63 49 51
Avvik gult nivå -111 -94 -91 -99 -84
Avvik orange nivå -129 -112 -109 -117 -102
Avvik rødt nivå -139 -122 -119 -127 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm