Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 124 9 133 141
30/05 kl 14 97 15 112 121
30/05 kl 15 86 21 107 112
30/05 kl 16 91 23 114 118
30/05 kl 17 112 25 137 140
30/05 kl 18 143 24 167 172
30/05 kl 19 179 28 207 210
30/05 kl 20 211 29 240 243
30/05 kl 21 230 26 256 261
30/05 kl 22 231 25 256 260
30/05 kl 23 215 25 240 239

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 251 256 277 283
Laveste vannstand 107 77 62 54 49
Avvik gult nivå -133 -138 -133 -112 -106
Avvik orange nivå -159 -164 -159 -138 -132
Avvik rødt nivå -170 -175 -170 -149 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm