Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 187 25 212 211
31/05 kl 01 155 25 180 181
31/05 kl 02 127 24 151 156
31/05 kl 03 110 25 135 134
31/05 kl 04 108 21 129 126
31/05 kl 05 123 20 143 136
31/05 kl 06 151 20 171 164
31/05 kl 07 187 19 206 202
31/05 kl 08 219 16 235 235
31/05 kl 09 238 10 248 251
31/05 kl 10 240 8 248 245
31/05 kl 11 222 8 230 -
31/05 kl 12 188 9 197 -
31/05 kl 13 148 8 156 -
31/05 kl 14 109 4 113 -
31/05 kl 15 83 3 86 -
31/05 kl 16 74 3 77 -
31/05 kl 17 84 4 88 -
31/05 kl 18 112 5 117 -
31/05 kl 19 152 5 157 -
31/05 kl 20 195 3 198 -
31/05 kl 21 230 2 232 -
31/05 kl 22 248 3 251 -
31/05 kl 23 244 4 248 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 251 256 277 283
Laveste vannstand 107 77 62 54 49
Avvik gult nivå -133 -138 -133 -112 -106
Avvik orange nivå -159 -164 -159 -138 -132
Avvik rødt nivå -170 -175 -170 -149 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm