Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 219 2 221 -
01/06 kl 01 182 0 182 -
01/06 kl 02 144 -1 143 -
01/06 kl 03 112 -3 109 -
01/06 kl 04 95 -1 94 -
01/06 kl 05 96 1 97 -
01/06 kl 06 118 0 118 -
01/06 kl 07 155 -3 152 -
01/06 kl 08 197 -6 191 -
01/06 kl 09 233 -5 228 -
01/06 kl 10 252 -1 251 -
01/06 kl 11 248 0 248 -
01/06 kl 12 221 -1 220 -
01/06 kl 13 179 -2 177 -
01/06 kl 14 132 -4 128 -
01/06 kl 15 92 -4 88 -
01/06 kl 16 68 -1 67 -
01/06 kl 17 64 -2 62 -
01/06 kl 18 82 -4 78 -
01/06 kl 19 119 -6 113 -
01/06 kl 20 168 -6 162 -
01/06 kl 21 217 -7 210 -
01/06 kl 22 253 -6 247 -
01/06 kl 23 266 -10 256 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 251 256 277 283
Laveste vannstand 107 77 62 54 49
Avvik gult nivå -133 -138 -133 -112 -106
Avvik orange nivå -159 -164 -159 -138 -132
Avvik rødt nivå -170 -175 -170 -149 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm