Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 252 -11 241 -
02/06 kl 01 216 -9 207 -
02/06 kl 02 170 -7 163 -
02/06 kl 03 127 -7 120 -
02/06 kl 04 95 -10 85 -
02/06 kl 05 80 -11 69 -
02/06 kl 06 88 -11 77 -
02/06 kl 07 118 -8 110 -
02/06 kl 08 164 -7 157 -
02/06 kl 09 212 -8 204 -
02/06 kl 10 250 -7 243 -
02/06 kl 11 264 -7 257 -
02/06 kl 12 252 -4 248 -
02/06 kl 13 215 -3 212 -
02/06 kl 14 164 -2 162 -
02/06 kl 15 113 -3 110 -
02/06 kl 16 74 -4 70 -
02/06 kl 17 55 -1 54 -
02/06 kl 18 58 2 60 -
02/06 kl 19 85 4 89 -
02/06 kl 20 133 3 136 -
02/06 kl 21 190 1 191 -
02/06 kl 22 242 1 243 -
02/06 kl 23 275 2 277 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 251 256 277 283
Laveste vannstand 107 77 62 54 49
Avvik gult nivå -133 -138 -133 -112 -106
Avvik orange nivå -159 -164 -159 -138 -132
Avvik rødt nivå -170 -175 -170 -149 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm