Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 279 4 283 -
03/06 kl 01 252 6 258 -
03/06 kl 02 206 6 212 -
03/06 kl 03 153 5 158 -
03/06 kl 04 107 4 111 -
03/06 kl 05 77 2 79 -
03/06 kl 06 68 3 71 -
03/06 kl 07 84 5 89 -
03/06 kl 08 124 5 129 -
03/06 kl 09 178 4 182 -
03/06 kl 10 230 3 233 -
03/06 kl 11 265 3 268 -
03/06 kl 12 273 5 278 -
03/06 kl 13 250 6 256 -
03/06 kl 14 203 4 207 -
03/06 kl 15 146 4 150 -
03/06 kl 16 95 3 98 -
03/06 kl 17 59 4 63 -
03/06 kl 18 46 3 49 -
03/06 kl 19 58 3 61 -
03/06 kl 20 96 1 97 -
03/06 kl 21 152 0 152 -
03/06 kl 22 215 0 215 -
03/06 kl 23 266 -1 265 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 251 256 277 283
Laveste vannstand 107 77 62 54 49
Avvik gult nivå -133 -138 -133 -112 -106
Avvik orange nivå -159 -164 -159 -138 -132
Avvik rødt nivå -170 -175 -170 -149 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm