Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 67 -2 65 68
30/05 kl 14 62 -1 61 63
30/05 kl 15 71 0 71 71
30/05 kl 16 90 1 91 92
30/05 kl 17 115 5 120 120
30/05 kl 18 141 4 145 146
30/05 kl 19 160 5 165 166
30/05 kl 20 168 6 174 174
30/05 kl 21 163 8 171 171
30/05 kl 22 147 5 152 156
30/05 kl 23 125 8 133 133

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 174 176 176 188 195
Laveste vannstand 61 47 32 29 27
Avvik gult nivå -117 -115 -115 -103 -96
Avvik orange nivå -132 -130 -130 -118 -111
Avvik rødt nivå -142 -140 -140 -128 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm