Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 101 7 108 105
06/05 kl 14 56 7 63 61
06/05 kl 15 25 8 33 31
06/05 kl 16 15 8 23 19
06/05 kl 17 27 5 32 31
06/05 kl 18 59 7 66 63
06/05 kl 19 107 6 113 110
06/05 kl 20 157 7 164 161
06/05 kl 21 195 4 199 198
06/05 kl 22 208 6 214 210
06/05 kl 23 198 5 203 198

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 214 222 218 236 212
Laveste vannstand 23 11 8 26 19
Avvik gult nivå -77 -69 -73 -55 -79
Avvik orange nivå -92 -84 -88 -70 -94
Avvik rødt nivå -102 -94 -98 -80 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm