Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 101 7 108 109
31/05 kl 01 82 5 87 88
31/05 kl 02 73 4 77 76
31/05 kl 03 78 3 81 78
31/05 kl 04 94 1 95 93
31/05 kl 05 119 -1 118 118
31/05 kl 06 145 -2 143 144
31/05 kl 07 167 -3 164 165
31/05 kl 08 178 -2 176 173
31/05 kl 09 174 -5 169 169
31/05 kl 10 156 -5 151 152
31/05 kl 11 129 -5 124 -
31/05 kl 12 99 -5 94 -
31/05 kl 13 73 -9 64 -
31/05 kl 14 57 -5 52 -
31/05 kl 15 56 -9 47 -
31/05 kl 16 68 -8 60 -
31/05 kl 17 93 -9 84 -
31/05 kl 18 124 -8 116 -
31/05 kl 19 153 -10 143 -
31/05 kl 20 173 -8 165 -
31/05 kl 21 178 -7 171 -
31/05 kl 22 168 -7 161 -
31/05 kl 23 147 -7 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 174 176 176 188 195
Laveste vannstand 61 47 32 29 27
Avvik gult nivå -117 -115 -115 -103 -96
Avvik orange nivå -132 -130 -130 -118 -111
Avvik rødt nivå -142 -140 -140 -128 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm