Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 118 -10 108 -
01/06 kl 01 90 -9 81 -
01/06 kl 02 70 -9 61 -
01/06 kl 03 63 -9 54 -
01/06 kl 04 72 -9 63 -
01/06 kl 05 94 -8 86 -
01/06 kl 06 124 -10 114 -
01/06 kl 07 155 -11 144 -
01/06 kl 08 178 -12 166 -
01/06 kl 09 187 -11 176 -
01/06 kl 10 178 -14 164 -
01/06 kl 11 155 -13 142 -
01/06 kl 12 122 -15 107 -
01/06 kl 13 88 -15 73 -
01/06 kl 14 61 -17 44 -
01/06 kl 15 48 -16 32 -
01/06 kl 16 51 -16 35 -
01/06 kl 17 70 -16 54 -
01/06 kl 18 101 -17 84 -
01/06 kl 19 137 -17 120 -
01/06 kl 20 169 -19 150 -
01/06 kl 21 187 -19 168 -
01/06 kl 22 186 -17 169 -
01/06 kl 23 170 -16 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 174 176 176 188 195
Laveste vannstand 61 47 32 29 27
Avvik gult nivå -117 -115 -115 -103 -96
Avvik orange nivå -132 -130 -130 -118 -111
Avvik rødt nivå -142 -140 -140 -128 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm