Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 142 -16 126 -
02/06 kl 01 108 -17 91 -
02/06 kl 02 76 -16 60 -
02/06 kl 03 56 -16 40 -
02/06 kl 04 54 -14 40 -
02/06 kl 05 69 -15 54 -
02/06 kl 06 97 -13 84 -
02/06 kl 07 133 -14 119 -
02/06 kl 08 168 -13 155 -
02/06 kl 09 191 -13 178 -
02/06 kl 10 194 -11 183 -
02/06 kl 11 179 -11 168 -
02/06 kl 12 149 -13 136 -
02/06 kl 13 112 -11 101 -
02/06 kl 14 75 -10 65 -
02/06 kl 15 50 -12 38 -
02/06 kl 16 40 -11 29 -
02/06 kl 17 50 -10 40 -
02/06 kl 18 76 -11 65 -
02/06 kl 19 114 -12 102 -
02/06 kl 20 154 -11 143 -
02/06 kl 21 186 -10 176 -
02/06 kl 22 198 -10 188 -
02/06 kl 23 191 -8 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 174 176 176 188 195
Laveste vannstand 61 47 32 29 27
Avvik gult nivå -117 -115 -115 -103 -96
Avvik orange nivå -132 -130 -130 -118 -111
Avvik rødt nivå -142 -140 -140 -128 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm