Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 215 -1 214 -
09/05 kl 01 191 1 192 -
09/05 kl 02 149 3 152 -
09/05 kl 03 98 4 102 -
09/05 kl 04 53 6 59 -
09/05 kl 05 26 8 34 -
09/05 kl 06 22 10 32 -
09/05 kl 07 41 11 52 -
09/05 kl 08 79 12 91 -
09/05 kl 09 132 15 147 -
09/05 kl 10 184 14 198 -
09/05 kl 11 217 14 231 -
09/05 kl 12 224 12 236 -
09/05 kl 13 206 10 216 -
09/05 kl 14 169 8 177 -
09/05 kl 15 121 6 127 -
09/05 kl 16 72 4 76 -
09/05 kl 17 39 2 41 -
09/05 kl 18 26 0 26 -
09/05 kl 19 35 -2 33 -
09/05 kl 20 64 -2 62 -
09/05 kl 21 111 -3 108 -
09/05 kl 22 163 -4 159 -
09/05 kl 23 203 -5 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 214 222 218 236 212
Laveste vannstand 23 11 8 26 19
Avvik gult nivå -77 -69 -73 -55 -79
Avvik orange nivå -92 -84 -88 -70 -94
Avvik rødt nivå -102 -94 -98 -80 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm