Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 167 -8 159 -
03/06 kl 01 132 -8 124 -
03/06 kl 02 93 -8 85 -
03/06 kl 03 60 -8 52 -
03/06 kl 04 44 -8 36 -
03/06 kl 05 48 -7 41 -
03/06 kl 06 69 -6 63 -
03/06 kl 07 104 -6 98 -
03/06 kl 08 145 -5 140 -
03/06 kl 09 182 -5 177 -
03/06 kl 10 201 -6 195 -
03/06 kl 11 198 -6 192 -
03/06 kl 12 176 -7 169 -
03/06 kl 13 141 -7 134 -
03/06 kl 14 100 -8 92 -
03/06 kl 15 63 -7 56 -
03/06 kl 16 40 -9 31 -
03/06 kl 17 37 -10 27 -
03/06 kl 18 54 -10 44 -
03/06 kl 19 86 -10 76 -
03/06 kl 20 130 -11 119 -
03/06 kl 21 172 -12 160 -
03/06 kl 22 200 -12 188 -
03/06 kl 23 205 -12 193 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 174 176 176 188 195
Laveste vannstand 61 47 32 29 27
Avvik gult nivå -117 -115 -115 -103 -96
Avvik orange nivå -132 -130 -130 -118 -111
Avvik rødt nivå -142 -140 -140 -128 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm