Driftsmelding:
This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available i ...This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available in few weeks. Until then, use information from a nearby location, for example Leirvik (tettsted Stord) .


Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 55 -13 42 -
01/06 kl 01 45 -12 33 -
01/06 kl 02 40 -18 22 -
01/06 kl 03 42 -14 28 -
01/06 kl 04 51 -14 37 -
01/06 kl 05 64 -12 52 -
01/06 kl 06 77 -15 62 -
01/06 kl 07 87 -15 72 -
01/06 kl 08 94 -15 79 -
01/06 kl 09 96 -13 83 -
01/06 kl 10 89 -12 77 -
01/06 kl 11 74 -16 58 -
01/06 kl 12 56 -16 40 -
01/06 kl 13 41 -16 25 -
01/06 kl 14 31 -8 23 -
01/06 kl 15 28 -9 19 -
01/06 kl 16 35 -9 26 -
01/06 kl 17 51 -15 36 -
01/06 kl 18 67 -14 53 -
01/06 kl 19 81 -12 69 -
01/06 kl 20 93 -10 83 -
01/06 kl 21 101 -9 92 -
01/06 kl 22 98 -13 85 -
01/06 kl 23 84 -11 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 83 92 94 99
Laveste vannstand 22 18 19 14 10
Avvik gult nivå -116 -104 -95 -93 -88
Avvik orange nivå -129 -117 -108 -106 -101
Avvik rødt nivå -144 -132 -123 -121 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm