Driftsmelding:
This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available i ...This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available in few weeks. Until then, use information from a nearby location, for example Leirvik (tettsted Stord) .


Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 65 -12 53 -
02/06 kl 01 50 -5 45 -
02/06 kl 02 40 -8 32 -
02/06 kl 03 34 -7 27 -
02/06 kl 04 38 -12 26 -
02/06 kl 05 51 -9 42 -
02/06 kl 06 68 -7 61 -
02/06 kl 07 81 -3 78 -
02/06 kl 08 92 -4 88 -
02/06 kl 09 100 -9 91 -
02/06 kl 10 101 -9 92 -
02/06 kl 11 89 -10 79 -
02/06 kl 12 69 -6 63 -
02/06 kl 13 50 -9 41 -
02/06 kl 14 36 -7 29 -
02/06 kl 15 26 -12 14 -
02/06 kl 16 25 -10 15 -
02/06 kl 17 37 -14 23 -
02/06 kl 18 57 -12 45 -
02/06 kl 19 74 -14 60 -
02/06 kl 20 88 -14 74 -
02/06 kl 21 100 -12 88 -
02/06 kl 22 107 -13 94 -
02/06 kl 23 100 -13 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 83 92 94 99
Laveste vannstand 22 18 19 14 10
Avvik gult nivå -116 -104 -95 -93 -88
Avvik orange nivå -129 -117 -108 -106 -101
Avvik rødt nivå -144 -132 -123 -121 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm