Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 118 7 125 -
10/05 kl 01 109 8 117 -
10/05 kl 02 82 7 89 -
10/05 kl 03 56 7 63 -
10/05 kl 04 40 6 46 -
10/05 kl 05 26 7 33 -
10/05 kl 06 16 7 23 -
10/05 kl 07 24 7 31 -
10/05 kl 08 48 6 54 -
10/05 kl 09 71 6 77 -
10/05 kl 10 84 7 91 -
10/05 kl 11 99 6 105 -
10/05 kl 12 115 8 123 -
10/05 kl 13 115 7 122 -
10/05 kl 14 94 7 101 -
10/05 kl 15 66 6 72 -
10/05 kl 16 47 7 54 -
10/05 kl 17 33 5 38 -
10/05 kl 18 23 5 28 -
10/05 kl 19 25 5 30 -
10/05 kl 20 44 5 49 -
10/05 kl 21 67 5 72 -
10/05 kl 22 81 5 86 -
10/05 kl 23 92 7 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 123 124 132 125
Laveste vannstand 29 11 9 22 23
Avvik gult nivå -62 -64 -63 -55 -62
Avvik orange nivå -75 -77 -76 -68 -75
Avvik rødt nivå -90 -92 -91 -83 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm