Driftsmelding:
This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available i ...This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available in few weeks. Until then, use information from a nearby location, for example Leirvik (tettsted Stord) .


Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 80 -16 64 -
03/06 kl 01 59 -15 44 -
03/06 kl 02 44 -17 27 -
03/06 kl 03 33 -13 20 -
03/06 kl 04 29 -14 15 -
03/06 kl 05 36 -12 24 -
03/06 kl 06 54 -16 38 -
03/06 kl 07 73 -16 57 -
03/06 kl 08 86 -15 71 -
03/06 kl 09 97 -14 83 -
03/06 kl 10 106 -14 92 -
03/06 kl 11 104 -15 89 -
03/06 kl 12 86 -14 72 -
03/06 kl 13 63 -15 48 -
03/06 kl 14 44 -11 33 -
03/06 kl 15 31 -13 18 -
03/06 kl 16 22 -12 10 -
03/06 kl 17 25 -15 10 -
03/06 kl 18 42 -13 29 -
03/06 kl 19 64 -14 50 -
03/06 kl 20 81 -13 68 -
03/06 kl 21 94 -13 81 -
03/06 kl 22 107 -13 94 -
03/06 kl 23 111 -12 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 83 92 94 99
Laveste vannstand 22 18 19 14 10
Avvik gult nivå -116 -104 -95 -93 -88
Avvik orange nivå -129 -117 -108 -106 -101
Avvik rødt nivå -144 -132 -123 -121 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm