Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 56 -5 51 52
30/05 kl 14 56 -7 49 51
30/05 kl 15 67 -7 60 63
30/05 kl 16 87 -5 82 83
30/05 kl 17 110 -4 106 107
30/05 kl 18 131 -4 127 127
30/05 kl 19 145 -6 139 141
30/05 kl 20 148 -6 142 146
30/05 kl 21 141 -6 135 140
30/05 kl 22 125 -6 119 125
30/05 kl 23 104 -5 99 103

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 149 151 162 167
Laveste vannstand 49 41 30 28 26
Avvik gult nivå -113 -106 -104 -93 -88
Avvik orange nivå -125 -118 -116 -105 -100
Avvik rødt nivå -135 -128 -126 -115 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm