Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 84 -9 75 82
31/05 kl 01 70 -7 63 68
31/05 kl 02 67 -8 59 62
31/05 kl 03 74 -7 67 69
31/05 kl 04 90 -7 83 85
31/05 kl 05 112 -10 102 107
31/05 kl 06 134 -9 125 128
31/05 kl 07 149 -8 141 143
31/05 kl 08 154 -9 145 148
31/05 kl 09 147 -7 140 141
31/05 kl 10 129 -9 120 123
31/05 kl 11 105 -8 97 -
31/05 kl 12 79 -8 71 -
31/05 kl 13 59 -9 50 -
31/05 kl 14 49 -8 41 -
31/05 kl 15 52 -7 45 -
31/05 kl 16 67 -8 59 -
31/05 kl 17 91 -10 81 -
31/05 kl 18 118 -10 108 -
31/05 kl 19 141 -7 134 -
31/05 kl 20 155 -6 149 -
31/05 kl 21 155 -7 148 -
31/05 kl 22 144 -9 135 -
31/05 kl 23 123 -12 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 149 151 162 167
Laveste vannstand 49 41 30 28 26
Avvik gult nivå -113 -106 -104 -93 -88
Avvik orange nivå -125 -118 -116 -105 -100
Avvik rødt nivå -135 -128 -126 -115 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm