Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 141 10 151 149
07/05 kl 01 101 7 108 109
07/05 kl 02 62 7 69 69
07/05 kl 03 36 6 42 45
07/05 kl 04 29 9 38 37
07/05 kl 05 40 7 47 49
07/05 kl 06 69 6 75 79
07/05 kl 07 111 7 118 120
07/05 kl 08 152 4 156 161
07/05 kl 09 181 5 186 187
07/05 kl 10 190 6 196 196
07/05 kl 11 180 6 186 186
07/05 kl 12 151 6 157 157
07/05 kl 13 109 6 115 115
07/05 kl 14 64 6 70 -
07/05 kl 15 29 5 34 -
07/05 kl 16 13 4 17 -
07/05 kl 17 16 4 20 -
07/05 kl 18 38 2 40 -
07/05 kl 19 78 1 79 -
07/05 kl 20 125 0 125 -
07/05 kl 21 163 -1 162 -
07/05 kl 22 184 -1 183 -
07/05 kl 23 185 -2 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 196 194 205 194
Laveste vannstand 30 17 16 26 30
Avvik gult nivå -64 -59 -61 -50 -61
Avvik orange nivå -76 -71 -73 -62 -73
Avvik rødt nivå -86 -81 -83 -72 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm