Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 97 -11 86 -
01/06 kl 01 74 -9 65 -
01/06 kl 02 60 -12 48 -
01/06 kl 03 58 -12 46 -
01/06 kl 04 70 -11 59 -
01/06 kl 05 91 -10 81 -
01/06 kl 06 118 -11 107 -
01/06 kl 07 143 -14 129 -
01/06 kl 08 159 -13 146 -
01/06 kl 09 161 -13 148 -
01/06 kl 10 150 -13 137 -
01/06 kl 11 127 -14 113 -
01/06 kl 12 98 -15 83 -
01/06 kl 13 70 -16 54 -
01/06 kl 14 49 -13 36 -
01/06 kl 15 42 -12 30 -
01/06 kl 16 50 -13 37 -
01/06 kl 17 70 -14 56 -
01/06 kl 18 100 -14 86 -
01/06 kl 19 131 -15 116 -
01/06 kl 20 154 -15 139 -
01/06 kl 21 165 -14 151 -
01/06 kl 22 161 -13 148 -
01/06 kl 23 143 -13 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 149 151 162 167
Laveste vannstand 49 41 30 28 26
Avvik gult nivå -113 -106 -104 -93 -88
Avvik orange nivå -125 -118 -116 -105 -100
Avvik rødt nivå -135 -128 -126 -115 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm