Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 167 -2 165 -
08/05 kl 01 132 -2 130 -
08/05 kl 02 88 -4 84 -
08/05 kl 03 49 -3 46 -
08/05 kl 04 27 -4 23 -
08/05 kl 05 24 -5 19 -
08/05 kl 06 41 -4 37 -
08/05 kl 07 76 -3 73 -
08/05 kl 08 122 -3 119 -
08/05 kl 09 164 -3 161 -
08/05 kl 10 189 -2 187 -
08/05 kl 11 193 -1 192 -
08/05 kl 12 179 -2 177 -
08/05 kl 13 146 -1 145 -
08/05 kl 14 100 -1 99 -
08/05 kl 15 56 -1 55 -
08/05 kl 16 26 0 26 -
08/05 kl 17 15 1 16 -
08/05 kl 18 23 1 24 -
08/05 kl 19 51 2 53 -
08/05 kl 20 95 3 98 -
08/05 kl 21 141 3 144 -
08/05 kl 22 174 5 179 -
08/05 kl 23 188 6 194 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 196 194 205 194
Laveste vannstand 30 17 16 26 30
Avvik gult nivå -64 -59 -61 -50 -61
Avvik orange nivå -76 -71 -73 -62 -73
Avvik rødt nivå -86 -81 -83 -72 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm