Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 116 -13 103 -
02/06 kl 01 86 -12 74 -
02/06 kl 02 61 -13 48 -
02/06 kl 03 49 -13 36 -
02/06 kl 04 52 -12 40 -
02/06 kl 05 69 -11 58 -
02/06 kl 06 96 -10 86 -
02/06 kl 07 127 -9 118 -
02/06 kl 08 154 -10 144 -
02/06 kl 09 168 -8 160 -
02/06 kl 10 166 -9 157 -
02/06 kl 11 150 -9 141 -
02/06 kl 12 122 -9 113 -
02/06 kl 13 89 -8 81 -
02/06 kl 14 58 -8 50 -
02/06 kl 15 40 -10 30 -
02/06 kl 16 38 -10 28 -
02/06 kl 17 51 -10 41 -
02/06 kl 18 78 -11 67 -
02/06 kl 19 113 -12 101 -
02/06 kl 20 145 -12 133 -
02/06 kl 21 167 -11 156 -
02/06 kl 22 172 -10 162 -
02/06 kl 23 163 -11 152 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 149 151 162 167
Laveste vannstand 49 41 30 28 26
Avvik gult nivå -113 -106 -104 -93 -88
Avvik orange nivå -125 -118 -116 -105 -100
Avvik rødt nivå -135 -128 -126 -115 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm