Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 139 -12 127 -
03/06 kl 01 106 -13 93 -
03/06 kl 02 72 -11 61 -
03/06 kl 03 49 -11 38 -
03/06 kl 04 41 -11 30 -
03/06 kl 05 49 -11 38 -
03/06 kl 06 71 -11 60 -
03/06 kl 07 104 -10 94 -
03/06 kl 08 139 -10 129 -
03/06 kl 09 165 -9 156 -
03/06 kl 10 175 -9 166 -
03/06 kl 11 168 -8 160 -
03/06 kl 12 147 -8 139 -
03/06 kl 13 114 -9 105 -
03/06 kl 14 77 -9 68 -
03/06 kl 15 48 -8 40 -
03/06 kl 16 34 -8 26 -
03/06 kl 17 37 -9 28 -
03/06 kl 18 56 -10 46 -
03/06 kl 19 89 -10 79 -
03/06 kl 20 127 -10 117 -
03/06 kl 21 159 -11 148 -
03/06 kl 22 176 -10 166 -
03/06 kl 23 176 -9 167 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 142 149 151 162 167
Laveste vannstand 49 41 30 28 26
Avvik gult nivå -113 -106 -104 -93 -88
Avvik orange nivå -125 -118 -116 -105 -100
Avvik rødt nivå -135 -128 -126 -115 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm