Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 76 -2 74 78
30/05 kl 14 69 -1 68 70
30/05 kl 15 75 1 76 77
30/05 kl 16 94 2 96 95
30/05 kl 17 121 5 126 123
30/05 kl 18 149 5 154 154
30/05 kl 19 172 5 177 178
30/05 kl 20 184 7 191 190
30/05 kl 21 181 7 188 188
30/05 kl 22 166 7 173 173
30/05 kl 23 142 7 149 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 187 190 207 214
Laveste vannstand 68 52 39 35 29
Avvik gult nivå -116 -120 -117 -100 -93
Avvik orange nivå -131 -135 -132 -115 -108
Avvik rødt nivå -141 -145 -142 -125 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm