Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 120 6 126 125
06/05 kl 14 70 7 77 77
06/05 kl 15 33 7 40 40
06/05 kl 16 17 7 24 23
06/05 kl 17 26 5 31 31
06/05 kl 18 58 5 63 61
06/05 kl 19 106 5 111 109
06/05 kl 20 160 6 166 163
06/05 kl 21 206 4 210 209
06/05 kl 22 229 4 233 230
06/05 kl 23 223 5 228 221

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 237 235 255 233
Laveste vannstand 24 11 12 27 18
Avvik gult nivå -74 -70 -72 -52 -74
Avvik orange nivå -89 -85 -87 -67 -89
Avvik rødt nivå -99 -95 -97 -77 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm