Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 116 8 124 124
31/05 kl 01 93 7 100 100
31/05 kl 02 81 4 85 85
31/05 kl 03 81 4 85 83
31/05 kl 04 96 1 97 95
31/05 kl 05 121 0 121 120
31/05 kl 06 149 -2 147 149
31/05 kl 07 175 -2 173 174
31/05 kl 08 189 -3 186 186
31/05 kl 09 189 -5 184 184
31/05 kl 10 173 -5 168 168
31/05 kl 11 146 -5 141 -
31/05 kl 12 114 -7 107 -
31/05 kl 13 85 -7 78 -
31/05 kl 14 65 -9 56 -
31/05 kl 15 61 -9 52 -
31/05 kl 16 71 -12 59 -
31/05 kl 17 96 -10 86 -
31/05 kl 18 128 -11 117 -
31/05 kl 19 162 -11 151 -
31/05 kl 20 186 -11 175 -
31/05 kl 21 196 -9 187 -
31/05 kl 22 188 -9 179 -
31/05 kl 23 167 -10 157 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 187 190 207 214
Laveste vannstand 68 52 39 35 29
Avvik gult nivå -116 -120 -117 -100 -93
Avvik orange nivå -131 -135 -132 -115 -108
Avvik rødt nivå -141 -145 -142 -125 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm