Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 136 -10 126 -
01/06 kl 01 105 -10 95 -
01/06 kl 02 80 -9 71 -
01/06 kl 03 68 -10 58 -
01/06 kl 04 73 -8 65 -
01/06 kl 05 94 -9 85 -
01/06 kl 06 125 -10 115 -
01/06 kl 07 159 -10 149 -
01/06 kl 08 187 -11 176 -
01/06 kl 09 200 -10 190 -
01/06 kl 10 195 -10 185 -
01/06 kl 11 172 -12 160 -
01/06 kl 12 139 -12 127 -
01/06 kl 13 103 -13 90 -
01/06 kl 14 72 -14 58 -
01/06 kl 15 54 -15 39 -
01/06 kl 16 54 -14 40 -
01/06 kl 17 71 -14 57 -
01/06 kl 18 103 -16 87 -
01/06 kl 19 142 -16 126 -
01/06 kl 20 178 -19 159 -
01/06 kl 21 202 -18 184 -
01/06 kl 22 206 -18 188 -
01/06 kl 23 191 -17 174 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 187 190 207 214
Laveste vannstand 68 52 39 35 29
Avvik gult nivå -116 -120 -117 -100 -93
Avvik orange nivå -131 -135 -132 -115 -108
Avvik rødt nivå -141 -145 -142 -125 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm