Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 162 -16 146 -
02/06 kl 01 125 -17 108 -
02/06 kl 02 90 -18 72 -
02/06 kl 03 64 -17 47 -
02/06 kl 04 57 -16 41 -
02/06 kl 05 68 -16 52 -
02/06 kl 06 95 -14 81 -
02/06 kl 07 133 -14 119 -
02/06 kl 08 172 -14 158 -
02/06 kl 09 200 -13 187 -
02/06 kl 10 210 -11 199 -
02/06 kl 11 197 -11 186 -
02/06 kl 12 168 -11 157 -
02/06 kl 13 129 -11 118 -
02/06 kl 14 89 -11 78 -
02/06 kl 15 59 -11 48 -
02/06 kl 16 45 -10 35 -
02/06 kl 17 51 -9 42 -
02/06 kl 18 76 -10 66 -
02/06 kl 19 115 -11 104 -
02/06 kl 20 159 -11 148 -
02/06 kl 21 197 -10 187 -
02/06 kl 22 216 -9 207 -
02/06 kl 23 213 -9 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 187 190 207 214
Laveste vannstand 68 52 39 35 29
Avvik gult nivå -116 -120 -117 -100 -93
Avvik orange nivå -131 -135 -132 -115 -108
Avvik rødt nivå -141 -145 -142 -125 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm