Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 189 -8 181 -
03/06 kl 01 152 -8 144 -
03/06 kl 02 110 -8 102 -
03/06 kl 03 72 -9 63 -
03/06 kl 04 50 -8 42 -
03/06 kl 05 48 -7 41 -
03/06 kl 06 67 -7 60 -
03/06 kl 07 101 -6 95 -
03/06 kl 08 145 -6 139 -
03/06 kl 09 186 -6 180 -
03/06 kl 10 213 -6 207 -
03/06 kl 11 216 -7 209 -
03/06 kl 12 196 -7 189 -
03/06 kl 13 160 -8 152 -
03/06 kl 14 116 -8 108 -
03/06 kl 15 76 -8 68 -
03/06 kl 16 47 -9 38 -
03/06 kl 17 39 -10 29 -
03/06 kl 18 53 -9 44 -
03/06 kl 19 86 -10 76 -
03/06 kl 20 131 -11 120 -
03/06 kl 21 178 -11 167 -
03/06 kl 22 213 -12 201 -
03/06 kl 23 226 -12 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 187 190 207 214
Laveste vannstand 68 52 39 35 29
Avvik gult nivå -116 -120 -117 -100 -93
Avvik orange nivå -131 -135 -132 -115 -108
Avvik rødt nivå -141 -145 -142 -125 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm