Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 129 -13 116 -
09/05 kl 01 153 -11 142 -
09/05 kl 02 128 -11 117 -
09/05 kl 03 62 -9 53 -
09/05 kl 04 -15 -9 -24 -
09/05 kl 05 -80 -6 -86 -
09/05 kl 06 -124 -5 -129 -
09/05 kl 07 -147 -3 -150 -
09/05 kl 08 -140 1 -139 -
09/05 kl 09 -95 5 -90 -
09/05 kl 10 -26 8 -18 -
09/05 kl 11 49 8 57 -
09/05 kl 12 110 11 121 -
09/05 kl 13 142 14 156 -
09/05 kl 14 130 15 145 -
09/05 kl 15 74 13 87 -
09/05 kl 16 -4 8 4 -
09/05 kl 17 -75 4 -71 -
09/05 kl 18 -125 3 -122 -
09/05 kl 19 -152 2 -150 -
09/05 kl 20 -153 2 -151 -
09/05 kl 21 -121 0 -121 -
09/05 kl 22 -58 -3 -61 -
09/05 kl 23 18 -3 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 125 127 156 144
Laveste vannstand -175 -187 -185 -151 -152
Avvik gult nivå -109 -97 -95 -66 -78
Avvik orange nivå -136 -124 -122 -93 -105
Avvik rødt nivå -152 -140 -138 -109 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm